top of page

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse under år 2023
 

Verksamhet
Barngruppen har haft träning och gradering som vanligt under 2023. Större delen av barngruppen gick över vid höstterminen till vuxengruppen och barngruppen blev därmed en väldigt liten grupp på ca 5 personer.

Vuxengruppen har haft träning och gradering som vanligt. I samband med SJJF system revidering så har TJJK börjat att anpassa sig genom att träna mer på den nya revideringen.

 

Kurser
Under 2023 så hölls ett par kurser anordnade av SJJF varav 1 deltagare från TJJK Jonathan Ossmyr uppdaterade sin licens till B-Licens numera kallad steg 2.

Läger
TJJK var närvarande på Påsklägret 2023 samt ett par lokala läger i Stockholmstrakten.
Damian Budyta var även uppe i Sundsvall Ju-jujutsuklubb och var lägerinstruktör.

 

Gradering
Barngraderingarna hölls som vanligt i slutet på vår- och höstterminen där samtliga utom en klarade sin gradering.

Vuxengraderingarna hölls som vanligt i slutet på vår- och höstterminen där samtliga klarade av sin gradering.

Möten
TJJKs styrelse har haft möten en gång varannan månad där man har diskuterat saker som träningsupplägg, läger och marknadsföring.

Årsmötet hölls som vanligt i mars månad där Sebastian Esk valdes om som ordförande. Jonathan Ossmyr valdes in som sekreterare. Milena Mackowska valdes om som kassör. Henrik Frimodig & Damian Budyta valdes in som ledamot, Lars Lidstrand till suppleant och Carina Esk blev utsedd till revisor.

Klubbledarträff
Tyresö & Högdalen fick i uppdrag att anordna en klubb ledarträff med Stockholmsklubbarna för Agenda 2030. Mötet var givande och flera klubbar fick dela med sig av hur det gick för dem, tankar och idéer inför framtiden. Det svarades även på ett flertal frågor av SJJF som klubbarnas verksamhet och framtid.

bottom of page