top of page

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhet
Barngruppen har under hela året haft träning och gradering normalt med viss anpassning i början av året pga covid då man inte fick byta kamrat under passet.
 

Vuxengruppen började vårterminen med utomhuspass men som tyvärr las ner efter ca 1 månad pga brist på intresse. Däremot fick ungdomar födda 2005 och senare träna normalt enligt FHM. Så resterande tid på vårterminen hölls det ungdomspass inomhus.
 

Efter sommaren så lättades restriktionerna och klubben kunde återigen öppna för alla medlemmar under höstterminen.
 

Kurser
Under 2021 så hölls det ett par kurser annordnad av SJJF.
Jonahan Ossmyr, Kim Lundgren och Oskar Ekstrand gick C-Kursen som hölls i Uppsala.
Sebasian Esk gick Elitinstruktörskursen och Damian Budyta gick A-kursen i Uppsala.

 

Läger
TJJK Närvarande inte på några läger under 2021 pga rådande omständigheter.
 

Gradering
Samtliga barngraderingar hölls som vanligt där samtliga som gick upp klarade sina bälten.
Vuxengruppen hade endast gradering för ungdomar under vårterminen.
Sedan under höstterminen kunde graderingar genomföras som vanligt där samtliga klarade sin gradering.

 

Möten
TJJKs styrelse har haft möten en gång varannan månad där man har disskuterat t ex genomförande av träningar pga rådande omständigheter, läger och marknadsföring.
Årsmötet hölls som vanligt i mars månad där Sebastian Esk valdes om som ordförande. Jonathan Ossmyr valdes in som sekreterare. Kevin Dybeck valdes om som kassör. Henrik Frimodig valdes in som ledamot och Jan Wystrand blev utsedd till revisor.

bottom of page