Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Trollbäcken JJK året 2020
 

Styrelsen har bestått av
 

Ordförande
Sebastian Esk

 

Vice Ordförande
Henrik Frimodig

 

Sekreterare
Damian Budyta (fram till mars) Kim Lundgren (Nuvarande)

 

Kassör
Kevin Dybeck

 

Verksamhet
Trollbäcken JJK startade året normalt frams tills mars 2020 när covid-19 fick föreningen att tillfälligt ställa in alla pass. Under sommaren påbörjades utomhus träningar för både föreningens barngrupp och vuxengrupp. När HT 2020 startades så började inomhus träningar med restriktioner fram tills november när covid-19 läget blev värre igen och föreningen återigen ställde in samtliga pass.

 

Graderingar
Under november månad innan de nya restriktonerna för november kom så graderade Damian Budyta till 3:e Dan, svartbälte och Henrik Frimodig till 1:a Dan, svartbälte i Uppsala för SJJF Riksgraderingskommité. Båda blev godkända. 

Även barngruppen hann gradera där samtliga barn som graderade blev godkända. Däremot tillät inte tiden och restriktionerna att vuxengruppen graderade.

Utbildningar
Inga utbildningar var tillgängliga detta år.

 

Möten
Årsmöte hölls i mars månad som vanligt där Kim Lundgren valdes in som sekreterare och Henrik Frimodig valdes in som ledamot.
Sebastian Esk blev omvald till ordförande och Kevin Dybeck blev omvald till kassör.

Styrelsen har haft flera möten angående covid-19 situationen där olika beslut har tagits som t ex att hålla utomhuspass.

2021-02-22