top of page

Verksamhetsplan 2022

Träningar
2022 har TJJK som mål att erbjuda alla medlemmar 2 vuxenpass och 1 barnpass i veckan och öka antalet klubbmedlemmar.


Kurser

Vi vill utveckla våra instruktörer och låta de som visar intresse få chansen att ta nästa steg och kommer därför skicka intresserade på kurser som annordnas av SJJF.

Material

TJJK har planer på att införskaffa olika materiel och utrustning till träningspassen och klubben.

Läger/evengemang

I skrivande stund verkar det som att de flesta läger kommer att hållas som vanligt under år 2022. Så TJJK kommer att marknadsföra tillgänliga läger för medlemmarna som till exmpel påsklägret 2022.

Detsamma gäller för evengemang som t ex Tyresö Festivalen där vi planerar att delta.


Graderingar
Graderingar kommer att hållas som vanligt för båda grupperna där man får 1 chans i slutet av varje termin.

Sebastian Esk kommer att satsa på 4:e dan innan årets slut. Jonathan Ossmyr och Lars Lidstrand har också möjlighet att ta 2:a dan under 2022.

bottom of page