Verksamhetsplan 2021

Träningar
2021 Kommer tyresö ju-jutsuklubb ha så många träningar som möjligt med tanke på rådande pandemi. I nu läget är det endast barngruppen och ungdomar upp till 20 år som tränar inomhus.

Målet är att kunna ha så många "normala" träningar som möjligt för alla medlemmar.

TJJK kommer att följa de råd som folkhälsomyndigheten, riksidrottsförbundet och svenska ju-jutsuförbundet ger ut.


Kurser

I nuläget har SJJF inga instruktörskurser. Men om dessa öppnar igen är målet att skicka medlemmar på dessa kurser och utöka antalet licenserade instruktörer.

Material

TJJK har planer på att införskaffa olika materiel och utrustning till träningspassen och klubben.

Läger/evengemang

Det finns i skrivande stund inga läger eller aktuella evengemang. Men planen var att åka på läger från SJJF, och vara med på evengemang så som Tyresö Festivalen.

Graderingar
De vuxna som inte fick gradera 2020 ska graderas upp till respektive grad snarast möjligt.

Annars kommer graderingarna att hållas som vanligt en gång per termin om inget annat kommer fram.

Inga svartbältesgraderingar är i närhet just nu.