Budgetförslag 2021

Budgetförslag 2021 för Trollbäckens Jujutsuklubb.

 

Inkomster

Träningsavgifter (16 vuxna, 8 barn)

16000
 

LOK-stöd

4000
 

Inkomster

20000


 

Utgifter

Förbundsavgift SJJF & SBBK

6000
 

Lokalhyra

7500
 

Hemsida

1200
 

Material

1000
 

Övrigt

3000
 

Total utgifter

18700