top of page

Budgetförslag 2021

Budgetförslag 2022 för Trollbäckens Jujutsuklubb.

 

Inkomster
 

Träningsavgifter

16000
 

LOK-stöd

4000
 

Inkomster

20000


 

Utgifter
 

Förbundsavgift SJJF & SBBK

6000
 

Lokalhyra

12000
 

Hemsida

1200
 

Material

2000
 

Övrigt

3000
 

Total utgifter

24200

bottom of page