Ekonomisk berättelse

Ekonomisk berättelse för Trollbäcken Jujutsuklubb 2020

 

Årsmöte 2020-03-07.

 

Vid konstituerande möte 2019-04-12 valdes Kevin Dybeck som kassör. På grund av misskommunikation med banken har han ännu inte fullmakt.

 

De intäkter föreningen har mottagit under året har bestått av medlemsavgifter samt försäljning av träningskläder. Bidrag i form av LOK-stöd har ännu inte kommit in.

 

De utgifter föreningen har haft under året har bestått av lokalavgifter, avgifter till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K), Svenska Ju-Jutsuförbundet (SJJF), träningskläder samt träningsmaterial.

 

Vidare har föreningen ett förlängt uppstartsår vilket innebär att datum för första bokslut är 2020-12-31.

 

Resultaträkning 2019

 

Intäkter

Medlemsavgifter 21200

Träningskläder 1458

Lokstöd 0

22276


 

Utgifter

Lokalavgifter 6410

Avgifter till SB&K samt SJJF 8076

Träningskläder 1076

Träningsmaterial 2459

18021

 

Beräknat resultat: 4637