top of page

Ekonomiskberättelse 2023

Ekonomisk berättelse för Trollbäcken Ju-jutsuklubb 2023

 

De intäkter föreningen har inbringat under året har huvudsakligen bestått av medlemsavgifter samt bidrag i form av LOK-stöd, utöver detta har föreningen även haft intäkter i form av graderingsavgifter samt försäljning av bälten, graderingsmaterial, böcker och dräkter.

 

De utgifter föreningen har haft under året har bestått av lokalhyra till kommunen, avgifter till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och Svenska Ju-Jutsuförbundet (SJJF) samt kostnader för inköp av träningsmaterial, bälten, graderingsmaterial, böcker, dräkter och present som t.ex. gradering present för dan graderade och pris för aktivaste elev.

 

Resultaträkning 2023

 

Intäkter:

Medlems och träningsintäkter                              31700kr

Graderingintäkter                                                 5440 kr

Lägerintäkter & utbildning                                    800kr

Försäljning av böcker och dräkt                           3874kr                    

Bidrag                                                                  3954,98kr

Summa:                                                              45.768,98


 

Utgifter:

Lokalhyra                                                             15315kr

Avgifter till SB&K samt SJJF                                5992kr

Inköp graderingsmaterial etc.   4355kr 

Instruktörsutbildning & Lägeravgifter                    3100kr

Bankavgifter & redovisningsprogram                   4650,7kr

Reklam/Marknadsföring                                   328,99kr

Hemsida                                                               4121,65kr

Övriga kostnader                                                  9684,71kr

Summa:                                                              47.548,05

 

Årsresultat 2023:                                               -1.779,07 

 

Årsresultat 2022:                                              -6.826,59

bottom of page