top of page

Ekonomiskberättelse 2021

Ekonomisk berättelse för Trollbäcken Jujutsuklubb under bokföringsår 2021

 

Inför årsmöte 2022-03-05.

 

Vid tidigare årsmöte 2021-03-20 återvaldes Kevin Dybeck som kassör.

 

De intäkter föreningen har mottagit under året har bestått av medlemsavgifter, försäljning av träningskläder samt bidrag i form av LOK-stöd.

 

De utgifter föreningen har haft under året har bestått av avgifter till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K), Svenska Ju-Jutsuförbundet (SJJF), kassörsutbildning, instruktörsutbildning, träningskläder, träningsmaterial, kostnad för hemsida sedan uppstart, kontorsmaterial, kostnader för bank- och bokföringsprogram samt annonsering av föreningen på Facebook. Lokalavgifter har uteblivit som en pandemistöttande åtgärd från Tyresö kommun.

 

Uteblivandet av intäkter pga. pandemin syns i årets resultat som räknas till -1 854:-.

Balansen ligger därför vid årsskiftet på 19 937:-.

bottom of page